Национальная библиотека Республики Карелия Домашняя страница библиотеки

Каталог библиотеки


    Ikonen, M.
    Uutta Gyllingistä ja hänen ajastaan : Edvard Gylling - Neuvosto-Karjalan ensimmäinen johtaja -niminen kirja ilmestyi venäjän kielellä Petroskoissa / Marija Ikonen // Carelia. - Петрозаводск, 2021. - № 1. - S. 68. - ISSN 0868-6513 . - Текст фин.
 <РУСМАРК>