Национальная библиотека Республики Карелия Домашняя страница библиотеки

Каталог библиотеки


    Tuomi, S.
    Matkakokemuksia Laukaanlahdelta : inkerikot ja vatjalaiset suomalaisen silmin / Seppo Tuomi // Carelia. - Петрозаводск, 2021. - № 1. - S. 41-45. - ISSN 0868-6513 . - Текст фин.
 <РУСМАРК>