Национальная библиотека Республики Карелия Домашняя страница библиотеки

Каталог библиотеки


    Пиетиляйнен, Е. Е.
    "Капал в озеро с неба закат..." : [стихи] / Елена Пиетиляйнен // Север. - 2015. - № 7/8. - С. 6-7. - ISSN 0131-6222
 <РУСМАРК>